Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

08:33 05/09/2022

Thực hiện Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các công việc như sau:

1. Tiếp tục tăng cường triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoàn thành việc tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, đặc biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch…).

2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn ngành, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Giao Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các văn bản: Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022; Công văn số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 10/9/2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác