Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Công tác Xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng bộ cấp xã ở tỉnh An Giang - Thực trạng và giải pháp”

02:42 22/12/2022

Chiều ngày 21/12/2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng bộ cấp xã ở tỉnh An Giang - Thực trạng và giải pháp” do ThS. Dương Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Tham dự Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Dương Xuân Dũng - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Thư ký khoa học; TS. Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Phản biện 01; ThS. Huỳnh Công Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thoại Sơn, Phản biện 02; Các ủy viên phản biện: Đ/c Dương Thanh Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên; ThS. Nguyễn Ngọc Mộng Kha - Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và công nghệ và các thành viên tham gia nghiên cứu nhiệm vụ.

Tại buổi họp nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ thay mặt nhóm nghiên cứu Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Báo cáo trình bày những vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu; đánh giá thực trạng tình hình, chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức của đảng bộ cấp xã ở tỉnh An Giang; đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Sản phẩm nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành trong tỉnh. Là cơ sở để Đảng bộ cấp xã ở tỉnh An Giang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng, TS. Hồ Ngọc Trường đánh giá cao những nỗ lực của chủ nhiệm cũng như thành viên nhóm nghiên cứu. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá nhiệm vụ đạt loại xuất sắc./.

Phương Đông

các tin khác