Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

08:11 17/03/2023

Chiều ngày 17/3, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Bế giảng và cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Có 47  cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh tham gia lớp học. Kết quả, 26/47 học viên đạt loại giỏi, không có học viên loại trung bình.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Lớp học diễn ra từ ngày 05/12/2022 đến ngày 23/12/2022. Các học viên đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: 2 chuyên đề mang tính tổng quan, 6 chuyên đề kỹ năng và 2 chuyên đề báo cáo, với các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm thực thi công vụ trong thời kỳ mới...

Chiều cùng ngày, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Bế giảng và cấp bằng Tốt nghiệp cho lớp Trung cấp lý luận chính trị A89, năm học 2021 - 2022. Kết quả, tổng số học viên tốt nghiệp đạt 43/43 học viên (đạt 100%), trong đó, 30 học viên đạt loại khá (chiếm tỷ lệ 65,22%), 13 học viên đạt loại trung bình (chiếm tỷ lệ 28,26%).

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao bằng Tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị A89

các tin khác