Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 “Chất lượng công chức cấp xã ở huyện Phú Tân hiện nay”

05:02 26/01/2024

Sáng ngày 23/01/2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Chất lượng công chức cấp xã ở huyện Phú Tân hiện nay” do ThS. Trần Kim Hoàng – Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Hải Quân - Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Thư ký khoa học; Đ/c. Lê Bảo Toàn - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Phản biện 01; Đ/c. Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phản biện 02; Các Ủy viên phản biện: Đ/c. Ngô Thanh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân; ThS. Nguyễn Ngọc Mộng Kha - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang; ThS. Nguyễn Sơn Hải - Nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng cùng các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và các đại biểu tham dự.

Tại buổi họp nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ. Báo cáo trình bày những vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu; đánh giá thực trạng chất lượng công chức cấp xã ở huyện Phú Tân năm 2022 đến nay. Đồng thời, đề xuất một số mục tiêu, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã ở huyện Phú Tân đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thay mặt Hội đồng, TS. Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những nỗ lực của chủ nhiệm cũng như thành viên nhóm nghiên cứu. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá nhiệm vụ đạt loại xuất sắc./.

Tin, ảnh: Phương Đông

các tin khác