Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B178

05:52 03/02/2024

Chiều 2/2/2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung B178.

Ths Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh dự khai giảng

Ths Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp

Ths Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định phân công Ban Cán sự lớp B178

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị B178 có 76 cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn của các đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tham gia học tập. Lớp học sẽ được tổ chức vào 2 ngày cuối trong tuần, với 1.056 tiết (dự kiến thời gian học kéo dài 2 năm). Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kỹ năng lãnh đạo quản lý; thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; kiến thức bổ trợ và phần đi nghiên cứu thực tế để thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận. Thông qua lớp học, học viên sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường của người cán bộ, đảng viên, xây dựng được thế giới quan khoa học, nhân sinh quan của người cộng sản, vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác xã hội và đời sống.

Theo Báo An Giang Online

các tin khác