Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B152 năm học 2021 - 2022

09:05 13/01/2021

Chiều ngày 11/01/2021, tại thành phố Châu Đốc, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B152, năm học 2021 - 2022.

Đến dự có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; đồng chí Cao Xuân Bá - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Huỳnh Chí Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và 61 học viên lớp TCLLCT - HC B152.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu Khai giảng lớp học

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng yêu cầu các học viên xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, tham gia học tập phải nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học; xây dựng phương pháp học tập có hiệu quả để vận dụng sáng tạo, linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn vào từng vị trí công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Chương trình khóa học gồm 6 phần, với 10 môn học, nghiên cứu thực tế và thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận. Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Khóa học nhằm góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Đồng chí Cao Xuân Bá - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu trong Lễ khai giảng

 

Đồng chí Cao Xuân Bá - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh việc mở lớp học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B152 là được sự quan tâm của Tỉnh ủy và Thành ủy Châu Đốc trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng đề nghị các học viên cần xác định việc học tập lý luận chính trị trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng đặc biết đối với cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó cũng yêu cầu mỗi học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, chủ động và tích cực trong học tập, tăng cường trao đổi, thảo luận để khóa học đạt kết quả cao./.

các tin khác