Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng triển khai nhiệm vụ năm 2024

09:43 08/01/2024

Ngày 05/01/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, cơ quan năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

TS Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng gợi ý thảo luận  tại hội nghị

Năm 2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch. Trường đã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%, vượt 7 lớp, vượt 6.205 giờ giảng dạy theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Công tác nghiên cứu khoa học vượt 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, vượt 3 đề án cấp cơ sở, vượt 17.055 giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã đạt chuẩn “Trường chính trị đạt chuẩn mức 1” trước 2 năm so kế hoạch.

Năm 2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đề ra mục tiêu triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 138-KH/TU, ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức 4 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp tỉnh, cấp trường. Đồng thời, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của từng giảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng ngang tầm với “Trường chính trị chuẩn mức 1”…

Theo Báo An Giang Online

các tin khác