Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B154

02:14 09/12/2022

Sáng ngày 09/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Bế giảng và cấp bằng Tốt nghiệp cho lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B154. Tham dự Lễ Bế giảng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; thầy, cô của Trường và toàn thể học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung B154.

TS. Hồ Ngọc Trường trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính B154 khai giảng vào ngày 27/4/2021, lớp có 79 học viên, sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Kết quả học tập toàn khóa có 77 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp; trong đó có 61 học viên xếp loại khá; 16 học viên xếp loại trung bình.

TS. Hồ Ngọc Trường phát biểu Bế giảng khóa học

Phát biểu Bế giảng khóa học, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng thời, mong rằng sau khi hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Trường, khi trở về đơn vị công tác mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học để làm việc, làm người cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./. 

các tin khác