Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị A94

02:25 20/03/2024

Sáng ngày 19/3/2024, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị A94. ThS. Nguyễn Thành Nhân, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã dự.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cùng tập thể lớp Trung cấp Lý luận Chính trị A94 dâng hương và nêu quyết tâm học tập trước tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chụp ảnh lưu miệm cùng tập thể lớp Trung cấp Lý luận Chính trị A94

ThS. Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao quyết định thành lập Ban Cán sự lớp  Trung cấp Lý luận Chính trị A94

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị A94 (hệ tập trung) có 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của các huyện, thị xã, thành phố, như: TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu, Thoại Sơn, TX. Tịnh Biên và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia học tập. Trong thời gian thực học 6 tháng, với tổng số tiết học là 1.056 tiết, các học viên sẽ được nghiên cứu nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, công tác mặt trận; thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kiến thức bổ trợ và phần nghiên cứu thực tế, để thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận.

Nguồn: Báo An Giang Online

các tin khác