Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị B160 năm 2022

04:45 29/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B160 năm 2022.

Đến tham dự Lễ Khai giảng có ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; lãnh đạo các Khoa, Phòng; thầy, cô của Trường và 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị B160.

Đại biểu, thầy cô và học viên tham dự Lễ Khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệt liệt chào mừng thầy, cô và 80 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị B160 tham dự Lễ Khai giảng. Đồng chí khẳng định việc triển khai các lớp Trung cấp Lý luận chính trị là hoạt động góp phần thực hiện khâu đột phá thứ 2 trong 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định là: “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp

Tham gia khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính; nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định chỉ định Ban cán sự lớp

Đồng chí Phó Hiệu trưởng yêu cầu học viên cần xác định động cơ, thái độ, phương pháp học tập đúng đắn, khoa học, cần quan tâm đọc sách, giáo trình, nghiên cứu tài liệu, mạnh dạn phát biểu, thảo luận; đồng thời phải tích cực tham gia các phong trào do trường tổ chức nhằm đạt kết quả học tập, rèn luyệt tốt nhất./.

các tin khác