Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng lớp Bồi dưỡng Cấp ủy cơ sở (lớp 2)

03:01 20/10/2023

Sáng ngày 20/10/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở (lớp 2) năm 2023. ThS. Nguyễn Sơn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa xây dựng Đảng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

ThS. Nguyễn Sơn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa xây dựng Đảng trao giấy chứng nhận cho học viên

Lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở (lớp 2) có 59 học viên, đối tượng học viên là là cán bộ, cấp ủy và quy hoạch cấp ủy ở cơ sở. Sau 5 ngày học tập lớp đã nghiên cứu 7 chuyên đề, gồm những nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và các kỹ năng cần thiết của bí thư, phó bí thư và cấp ủy cơ sở, như: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; nghiệp vụ công tác đảng viên; xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay;... Mỗi nội dung chuyên đề truyền đạt đều hướng đến cung cấp phương pháp luận, cơ sở chính trị, pháp lý để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; nội dung được cập nhật theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và những vấn đề thực tiễn mới gắn với những vấn đề thời sự, chính trị phù hợp với đối tượng và thực tiễn địa phương và viết bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa bồi dưỡng, toàn thể 59 học viên đã được lãnh đạo Nhà trường đã trao Chứng chỉ Hoàn thành chương trình Bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở.

Tin, ảnh: Phương Đông

các tin khác