Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bế giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã năm 2023

05:51 06/10/2023

Chiều ngày 06/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. ThS Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và ThS Nguyễn Sơn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng đến dự.

ThS Nguyễn Sơn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trao giấy chứng nhận cho học viên

Qua thời gian 5 ngày học tập, 79 học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đã nghiên cứu các chuyên đề do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng biên soạn: Sự cần thiết và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bí thư Đảng ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phong cách làm việc, kỹ năng ủy quyền, kỹ năng công tác Đảng, kỹ năng quản lý Nhà nước về kinh tế, ngân sách… và kiểm soát quá trình thực hiện quyền lực của Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; Tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… và viết bài thu hoạch cuối khóa.

ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng phát biểu bế giảng lớp học

Phát biểu Bế giảng khóa học, ThS. Nguyễn Thành Nhân khẳng định: Học tập là quyền và nghĩa vụ của Cán bộ, Đảng viên, Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch bồi dưỡng, chỉ đạo Nhà trường thực hiện và các đồng chí đã được cử tham gia lớp này. Sau thời gian 5 ngày làm việc kết quả đạt được rất cao lớp có 79 đồng chí nhận được chứng nhận. Qua thời gian nghiên cứu, cập nhật thông tin, kiến thức mới và các đồng chí đã có những kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Đồng thời qua đó đã nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí, Trường sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến, nghiên cứu và sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp từ đó sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy ở các lớp tiếp theo. Bên cạnh đó qua đây đề nghị các đồng chí sau khi hoàn thành khóa học các đồng chí phải nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống và trong công tác./.

Tin,ảnh: Bửu Điền

các tin khác