Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B161 năm 2022

11:30 06/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tỉnh ủy An Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, sáng ngày 6 tháng 8 năm 2022, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B161 năm 2022.

Đồng chí Huỳnh Đức Hiền và đồng chí Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định Chủ nhiệm lớp

Đến tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Huỳnh Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; lãnh đạo Phòng, Ban của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thầy,của Trường và 49 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B161.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao Quyết định Ban Cán sự lớp

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B161 được bố trí học vào ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần. Đối tượng học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp trong tỉnh. Chương trình khoá học gồm 6 phần, với 10 môn học, nghiên cứu thực tế và thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận. Khoá học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Khóa học nhằm góp phần củng cố niềm tin cho học viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

ThS. Nguyễn Thành Nhân phát biểu Khai giảng khóa học

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS. Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, thầy, cô và 49 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B161 tham dự Lễ Khai giảng. Đồng chí khẳng định việc triển khai các lớp Trung cấp lý luận chính trị là hoạt động góp phần thực hiện khâu đột phá thứ 2 trong 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định là: “Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các đồng chí học viên cần xác định động cơ, tinh thần, thái độ, phương pháp học tập đúng đắn, khoa học, xác định thời gian tham gia lớp học là cơ hội để tập trung nâng cao trình độ, do đó cần đọc sách và nghiên cứu tài liệu, mạnh dạn phát biểu trong thảo luận để tiếp thu những kiến thức thầy, cô truyền đạt, hoàn thành tốt khóa học, trở về địa phương công tác tốt. Tự giác thực hiện nội quy, quy chế; đoàn kết thống nhất, hỗ trợ nhau, sắp xếp gia đình, công việc để tham gia học tập nhằm đem lại kết quả cao nhất, đồng thời phải tích cực tham gia các phong trào do Trường tổ chức phát động trong quá trình học tập. Giảng viên bằng kinh nghiệm của mình truyền đạt kiến thức cho học viên một cách tốt nhất, liên hệ thực tiễn, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học viên. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thực hiện quản lý học viên theo đúng quy chế nhà Trường. Chủ nhiệm lớp và Ban Cán sự lớp thường xuyên quan tâm theo dõi lớp học làm cầu nối giữa học viên với Ban Giám hiệu, các thầy cô và các Phòng, Khoa nhà Trường. Chúc quý đại biểu, thầy, cô và học viên mạnh khỏe. Chúc các đồng chí học viên học tập tốt để cuối khóa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Huỳnh Đức Hiền Phát biểu tại Lễ Khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Huỳnh Đức Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệt liệt chào mừng Ban Giám hiệu và quý thầy, cô của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, cùng 49 đồng chí học viên của 17 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tham dự Lễ Khai giảng tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Đồng chí cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” và nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Với ý nghĩa đó, trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt các cấp nói riêng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Khối có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực tư duy, phong cách lãnh đạo, kỹ năng công tác tốt, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để khóa học đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của nhà Trường; thực hiện nghiêm chỉnh tác phong, ngôn phong của người đảng viên, học viên; giữ gìn mối quan hệ thân thiện, chuẩn mực với cán bộ quản lý, giảng viên của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Phát huy tính tích cực, tự giác, tăng cường trao đổi, thảo luận giữa học viên với học viên, giữa học viên với giảng viên, để phân tích, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại cơ quan, đơn vị. Có như vậy, chất lượng học tập sẽ được đảm bảo, các đồng chí sau khi kết thúc khóa học sẽ được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ công tác; tránh để lãng phí thời gian và công sức. Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu nhà Trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc đảm bảo một cách tốt nhất các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thành công lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung B161. Chúc Ban Giám hiệu và quý thầy, cô của Trường mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí học viên thấm nhuần những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn để vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác./.

các tin khác