Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

An Giang: 7/11 huyện, thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg kể từ 0 giờ ngày 26-8 đến hết ngày 05/9/2021

12:23 25/08/2021

Chiều ngày 24/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký công văn số 901 /UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2021. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 07 huyện, thành phố trong tỉnh gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn. Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và Thị xã Tân Châu thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg: Tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

Các huyện, thị xã thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg căn cứ tình hình dịch bệnh thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã thống nhất với cấp ủy chủ động ban hành theo thẩm quyền các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch theo nguyên tắc cao hơn, nhanh hơn, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch chung của tỉnh. Đối với các vùng đỏ, vùng cam trên địa bàn huyện cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, quyết liệt, xử lý triệt để ổ dịch trong thời gian tiếp tục giãn cách. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng do nguyên nhân chủ quan. 

UBND huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại các biện pháp phòng chống dịch, điều chỉnh những giải pháp chưa hiệu quả, tăng cường các giải pháp phù hợp hơn trong tình hình mới với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tranh thủ “thời gian vàng” của giãn cách xã hội tiến hành xét nghiệm tầm soát, thần tốc truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị, ngắt nhanh nguồn lây, nhanh chóng làm sạch địa bàn. Thực hiện các giải pháp cấp bách để bảo vệ vững chắc "vùng xanh", xanh hóa "vùng vàng" “vùng cam” và thu hẹp "vùng đỏ". 

Các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tổng thể trong “thời gian vàng”, có mục tiêu cụ thể hàng ngày và các giải pháp tương ứng với yêu cầu để sớm kiểm soát được dịch bệnh. 

Mỗi địa phương chủ động bố trí tối thiểu 200 giường điều trị F0 không triệu chứng (tầng 1) và 20 giường điều trị F0 có triệu chứng (tầng 2) tại các Trung tâm y tế huyện; đồng thời chủ động thực hiện “4 tại chỗ” ở mức cao hơn để phòng chống dịch hiệu quả. 

Giao Sở Thông tin Truyền thông tăng cường tuyên truyền tình hình dịch bệnh trong nước và cập nhật thông tin đầy đủ về dịch bệnh của tỉnh để mọi người nắm rõ thông tin, chia sẻ, ủng hộ và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch của tỉnh ban hành, trong đó yêu cầu tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, giải pháp 5K và tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chia sẻ, đồng lòng chấp hành, thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, để dịch bệnh sớm được kiểm soát, đẩy lùi trong thời gian sớm nhất.

* Theo Công văn 866/UBND-KGVX và Công văn số 881/UBND-KGVX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nguyên tắc chung trong phòng chống, dịch COVID-19 trong tỉnh, cụ thể:

(1) Khẩn trương tầm soát F0, trên cơ sở xây dựng bản đồ dịch theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng. Đồng thời, khẩn trương truy vết, tầm soát F0 để nhanh chóng làm sạch địa bàn, bảo vệ, giữ vững vùng xanh và từng bước mở rộng phạm vi vùng xanh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

(2) Tiếp tục thực hiện từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, tất cả người dân trên địa bàn không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông), trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 2 lần/tuần đối với mọi người dân. Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch. Những địa phương thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg có thể áp dụng linh hoạt hơn quy định tại điểm này.

(4) Tiếp tục giảm số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ bố trí không quá 05 người làm việc tại trụ sở. 

Không áp dụng quy định trên đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ...) và những lực lượng chức năng chuyên ngành (gồm: Hải quan, Quản lý thị trường); những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp (như: công tác chuẩn bị hội họp, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng kỹ thuật…) liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

Đối với các trường hợp được phép đến cơ quan làm việc được quy định tại công văn này phải mang thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành hoặc mặc trang phục ngành trong suốt quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể nhận diện, đồng thời phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan, đơn vị hoặc Thư mời họp.

Phân công, bố trí tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ đã được phân công. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin; mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch COVID-19...

(5) Tất cả các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát hiện, xử lý ngay người đến từ vùng có dịch hoặc đến từ địa bàn khác mà không khai báo; người rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội mà không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”; dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn, địa phương khác.

(6) Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, yêu cầu các địa phương thực hiện theo Công văn số 2407/CV-BCĐ ngày 14/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Lưu ý, đối với những người đến, về từ khu vực có dịch COVID-19 đã tiêm đủ 02 liều vắc xin ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ không thực hiện cách ly tập trung mà chỉ theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày, được thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Người về từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, trước khi về địa phương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 03 ngày hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ âm tính.

(7) Yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 2299/UBND-BCĐ ngày 07/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang về tăng cường quản lý các khu, điểm cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly.

(8) Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện quyết liệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”. Trong thời hạn tiếp tục cách ly xã hội phải xác định được cụ thể, bảo vệ thật chắc các “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để mở rộng phạm vi vùng xanh trên từng địa bàn, các “vùng đỏ” nếu còn phải được cô lập ở phạm vi hẹp nhất.

(9) Xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương làm nòng cốt phối hợp với địa phương trong tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ này.

(10) Các địa phương khẩn trương triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời có kế hoạch đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản và vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định…

Tài Liệu đính kèm:Tải về
các tin khác