Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Khai giảng năm học 2021 - 2022

11:26 10/09/2021

Trong không khí hân hoan cả nước ta đang kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc: kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2021) và hòa chung không khí chào đón năm học mới trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Quý đại biểu và thầy cô dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TCTTĐT ngày 06/9/2021, sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022.

Quý đại biểu và thầy cô tham dự Khai giảng tại điểm cầu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Lễ Khai giảng diễn ra bằng hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams. Tại điểm cầu trực tuyến Hội trường B1, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Cán bộ chủ chốt. Giảng viên, viên chức và học viên các lớp dự trực tuyến trên Microsoft Teams.

ThS. Nguyễn Xuân Mỹ - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở phát biểu

Học viên lớp TCLLCT - HC B149 phát biểu

Phát biểu khai giảng TS. Hồ Ngọc Trường khẳng định năm học 2020 - 2021; nhà trường triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời điểm hết sức đặc biệt: cả nước ta đang ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng các các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng ta, dân tộc ta; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; cả nước phải chống sự hoành hành của đại dịch COVID-19, gây ra nhiều tổn thất về tính mạng người dân và kinh tế đất nước. Nhờ sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường, phát huy truyền thống của nhà trường qua nhiều thế hệ, nên công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2020-2021 tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đạt 100% kế hoạch Tỉnh giao.

TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng phát biểu Khai giảng năm học 2021 - 2022

Bên cạnh những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu cũng có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm học 2020 - 2021, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đặc biệt quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa đảm bảo yêu cầu chuyên môn, vừa gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp.

Tiếp tục phát huy truyền thống của nhà trường và những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ trường xác định phương châm: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, hiệu quả, nhân vân và sớm đạt trường chính trị chuẩn”.

Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:  

Một là, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm sớm đạt các tiêu chí trường chỉnh trị chuẩn.

Hai là, tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu và lãnh đạo phòng, khoa; phát huy tính năng động, sáng tạo của từng viên chức, giảng viên, người lao động trong thực thi nhiệm vụ.

Ba là, củng cố, tăng cường kỷ cương, đoàn kết nội bộ; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, khoa; nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của viên chức, nhất là đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của Tỉnh và trường chính trị chuẩn.

Bốn là, chủ động, tích cực vận dụng quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và những kiến thức trong giáo trình mới vào bài giảng.

Năm là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng trang bị tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ gắn liền với rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tính tự giác, chủ động của học viên.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; tham gia tổng kết thực tiễn, tham mưu chính sách cho địa phương; tăng cường liên kết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, xã hội hóa kinh phí nghiên cứu khoa học.

Bảy là, từng bước thực hiện xã hội hóa đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Tám là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Chín là, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó chú trọng phát huy vai trò của Thanh tra giáo dục, UBKT Đảng ủy, Thanh tra nhân dân... Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy chế, quy định, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân tích cực, đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Nhiệm vụ năm học mới rất nặng nề, đại dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; cơ sở vật chất của trường đang tiếp tục đầu tư, còn chưa đồng bộ, đồng thời trước xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi mỗi viên chức, giảng viên phải đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, sáng tạo và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Bản chất nghề nghiệp đòi hỏi mỗi viên chức, giảng viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hơn ai hết, viên chức, giảng viên Trường Chính trị cần phải có lý tưởng, tư tưởng chính trị vững vàng, vượt qua những cám dỗ đời thường, không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo cán bộ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, trước những thời cơ và thách thức của đất nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, học viên phải xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn; nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, tự tu dưỡng, rèn luyện; sắp xếp công việc cơ quan, công việc gia đình một cách hợp lý, dành tối đa thời gian và trí tuệ cho nhiệm vụ học tập và thực hiện tốt phương châm lý luận gắn với thực tiễn để trở thành người cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, vận dụng sáng tạo những kiến thức lý luận và chuyên môn được đào tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao./.

các tin khác