Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B159

11:07 21/06/2023

Chiều ngày 20/6, ThS. Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã đến dự và trao bằng tốt nghiệp cho 75 học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị B159.

Trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Lớp học được đào tạo theo Chương trình Trung cấp lý luận chính trị, do Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/1/2021, gồm 5 khối kiến thức, với 1.056 tiết, gồm: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (4 phần học); Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam (2 phần học); Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (3 phần học); Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý (2 phần học và thi); Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (2 phần học)…

Khen thưởng học viên giỏi

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, lớp học được tổ chức học tập theo 2 hình thức: Học trực tuyến thông qua ứng dụng Microsoft Teams (với 4 phần học) và các phần học còn lại chuyển sang học tại trường từ tháng 3/2022… Kết quả học tập toàn khóa, có 2 học viên đạt loại giỏi, 46 học viên khá, 27 học viên trung bình, 3 học viên bảo lưu kết quả.

 Sáng cùng ngày, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị B172.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao quyết định Ban cán sự lớp TCLLCT B172

các tin khác