Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Quy chế, Quy định, Hướng dẫn

Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị 11/05/2023 Quyết định ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/05/2023 Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/05/2023 Quy chế Nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/05/2023 Quy chế Giảng viên của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/05/2023 Quy chế Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị 11/05/2023 Quy chế Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/05/2023 Quyết định ban hành quy định ứng xử văn hóa của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 11/05/2023 Quyết định ban hành quy chế tổ chức thi, kiểm tra của các lớp học thuộc Trường Chính trị Tôn Đức Thắng 11/05/2023 Quyết định ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11/05/2023 Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên 11/05/2023 Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 11/05/2023 Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị 11/05/2023 Nội quy ký túc xá 11/05/2023 Nội quy cơ quan 11/05/2023 Nội quy hội trường 11/05/2023
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>