Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

 

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay gồm 03 đồng chí:

                                                    

                                                     - Tiến sĩ Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

                                                     - Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng

 

                                                     - Thạc sĩ Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng