Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

 
 

Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng hiện nay gồm 03 đồng chí:

- Tiến sĩ Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng

- Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng

- Thạc sĩ Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng