Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Những đặc sắc và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968

02:30 10/02/2018

     Vấn đề giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ từ lâu đã được các dân tộc coi trọng. Bởi vì, mỗi thế hệ đi vào cuộc sống, hướng theo sự phát triển chung của nhân loại và dân tộc không thể không mang theo mình những giá trị của quá khứ. Cứ như vậy, trong dòng phát triển bất tận của lịch sử, các thế hệ nối tiếp nhau sáng tạo và thừa kế các di sản quý báu mà tiến lên. Giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc nhằm trân trọng thành quả cách mạng mà cha anh ta đã mang lại cũng chính là giáo dục thái độ đúng đắn đối với quá khứ nhằm có cách sống tốt cho hiện tại và tương lai. Với ý nghĩa đó, chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của 50 năm cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968. Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là cơ sở để chúng ta có thắng lợi trên bàn đàm phán Paris và tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 

     Nói đến thắng lợi của Mậu Thân năm 1968, chúng ta điểm qua một số đặc sắc như sau:
 

     Thứ nhất, đây là một hình thức tiến công đồng loạt mang tầm vóc chiến lược, đưa chiến tranh quy mô lớn vào 41 thành phố, thị xã ở miền Nam, tạo ra hiệu lực cộng hưởng đánh mạnh vào ý chí đối phương. Đây là một hình thức tiến công chiến lược chưa từng xuất hiện trong lịch sử chiến tranh thế giới.
 

     Thứ hai, đây là một sáng tạo độc đáo về nghệ thuật chiến tranh cách mạng Việt Nam. Nó chứng minh rằng: có sự lãnh đạo thống nhất trên cả nước của một Đảng, với một tầm cao trí tuệ trong chỉ đạo chiến lược, có lực lượng vũ trang cách mạng với kỷ luật nghiêm, dựa vào sự đồng tâm nhất trí của toàn dân, Việt Nam đã tạo ra được một sức mạnh tiến công đồng loạt tạo ra hiệu lực chiến lược cực kỳ to lớn.
 

     Ba là, hướng tiến công chủ yếu là nhằm vào kẻ địch ở các thành thị, chứng tỏ chiến tranh nhân dân Việt Nam không chỉ mạnh ở nông thôn và rừng núi mà khi cần còn đưa chiến tranh quy mô lớn vào thành thị, làm đảo lộn thế chiến lược của quân Mỹ.
 

     Bốn là, về thời cơ tiến công, nó nổ ra đúng dịp Tết và nhất là vào năm bầu cử Tổng thống Mỹ, năm mà tình hình chính trị nước Mỹ rất nhạy cảm: nên cuộc tiến công vừa lợi dụng được sơ hở của đối phương, vừa tác động mạnh mẽ tới nước Mỹ, làm “rung chuyển nước Mỹ” như báo chí Mỹ lúc đó nhận xét chính xác.
 

     Năm là, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thường cứ bốn năm ta đánh lớn một lần: 1964, 1968, 1972… Tầm nhìn chiến lược của Đảng ta xem xét cả thực tế chiến tranh Việt Nam và thực tế tình hình nước Mỹ, cả về quân sự và chính trị, nên có bước đi sáng tạo và sớm có sự chuẩn bị về chiến lược.
 

     Sáu là, cuộc tiến công Tết Mậu Thân không sớm, không muộn. Nếu sớm vào năm 1967 thì Mỹ mới triển khai chiến lược chiến tranh cục bộ được hai năm, chưa đến đỉnh cao, tướng Westmoreland còn có cớ đòi thêm thời gian để thi thố tài năng. Nếu muộn, là năm 1969, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ qua đi, khó mà tạo được áp lực chính trị  mạnh ở nước Mỹ.  
 

      Bảy là, cuộc tiến công (1968) nổ ra đúng thời cơ chiến lược cả về quân sự và chính trị, khi Mỹ đã thực hiện chiến tranh cục bộ đến đỉnh cao. Mỹ không bao giờ chịu thua non. Đã thua về chiến lược trong một cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất của Hoa Kỳ là thua về quân sự có tính quyết định. Đã thua về chiến lược quân sự thì không thể cứu vãn thất bại như thua một trận đánh, một chiến dịch, mà phải thay đổi chiến lược, với lực lượng lớn hơn, với thời gian lâu dài hơn mới hòng cứu vãn được thất bại.
 

     Tám là, với cả ba yếu tố: Hình thức tiến công hoàn toàn mới, hướng tiến công chủ yếu mới, thời cơ tiến công đúng, có sự chuẩn bị từ trước, mà vẫn giữ được bí mật, nên cuộc tiến công Tết Mậu thân (1968) đã làm cho Mỹ hoàn toàn bất ngờ, mặc dù Mỹ đã có lực lượng tình báo đồ sộ, có bộ máy tay sai rất đông. Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn về chiến lược, tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh, đạt được mục tiêu hàng đầu của cuộc chiến đấu là buộc Mỹ phải rút quân.
 

     Với những đặc sắc mang tính quyết định, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 đã mang lại nhiều giá trị thiết thực.
 

     Cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 đồng loạt đánh vào 41 thành phố và thị xã trên toàn miền Nam đã trở thành một Điện Biên Phủ kiểu mới, đánh bại ý chí của Mỹ muốn giành chiến thắng quân sự ở Việt Nam. McNamara đã thừa nhận: “Từ sau Tết Mậu Thân không một ai trong giới cầm quyền và giới quân sự Mỹ nói giành chiến thắng quân sự mà chỉ là “hòa bình trong danh dự”.
 

     Thắng lợi quyết định của Cuộc tiến công Tết Mậu Thân đã làm biến đổi trên chiến trường. Nixon tuy rất “diều hâu” nhưng phải bắt đầu rút quân Mỹ: Năm 1969 rút 6 vạn, năm 1970 rút 18 vạn, năm 1971 rút 13 vạn…Việt Nam tuy có khuyết điểm là kéo dài cuộc tiến công vào thành thị nên bị tổn thất nặng nề nhưng Mỹ vẫn không thể nào đảo ngược được tình thế, so sánh lực lượng trên chiến trường, vì thế Mỹ đã phải rút 37 vạn quân.
 

     Cuộc tiến công chiến lược năm 1968 còn là cuộc biểu dương sức mạnh chiến đấu của quân và dân Việt Nam sau ba năm đọ sức với quân Mỹ. Đây không phải là cuộc tập kích bằng pháo binh hay chỉ có đặc công biệt động đánh rồi rút mà có nhiều đơn vị chủ lực tiến công liên tục vào Sài Gòn, Huế, giữ Huế suốt 24 ngày đêm. Tướng Westmoreland đòi tăng gấp 20 vạn quân Mỹ mới tránh khỏi sự thất bại quân sự.
 

     Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là một đòn tiến công chiến lược đánh vào tận hang ổ kẻ thù. Nó thực chất là một cuộc tập kích chiến lược, một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của cách mạng miền Nam. Thắng lợi đó đã giáng cho địch một đòn quyết định vào chiến lược “chiến tranh cục bộ”, “một đòn sét đánh” đối với bọn trùm xâm lược Mỹ, làm choáng váng cả nước Mỹ và chấn động dư luận của nhân dân thế giới. Đây là thất bại chiến lược có tính chất bước ngoặt khởi đầu quá trình đi đến thất bại hoàn toàn của Mỹ – ngụy. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ bị phá sản. Sau một tháng, tướng Westmoreland – tổng chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam bị cách chức, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mc Namara từ chức. Đêm 31.3.1968, tổng thống Mỹ Johnson phải tuyên bố ba điểm: đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Paris, không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai.
 

     Đánh giá về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – Xuân 1968, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV khẳng định thắng lợi này đã làm “đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Paris”.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.    Hồ Chí Minh toàn tập, tâp 12, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2000
2.    Văn Tiến Dũng “Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 1996
3.    Văn kiện Đảng toàn tập tập 29 Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2004
4.    Giáo trình Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2017
5.    Tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh An Giang, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2016
6.    Lịch sử và giáo dục Lịch sử, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2004

Ths. Lê Thị Bích Chi - Khoa Xây dựng Đảng

 

Responsive image
 

 

các tin khác