Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

04:43 31/01/2021

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

các tin khác