Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1

09:49 26/05/2023

Sáng ngày 26/5, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên hướng đến mục tiêu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023”. Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Hồ Ngọc Trường; Phó Hiệu trưởng Huỳnh Đức Hiền chủ tọa Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 50 bài viết, tham luận được đầu tư nghiên cứu sâu, có hàm lượng khoa học cao và giàu tính thực tiễn của cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu của Học viện Chính trị Khu vực II, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Chính trị các tỉnh và các địa phương. Các bài viết, tham luận đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ thêm nhiều nội dung quan trọng như: Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, trong xây dựng văn hóa Trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; Vai trò của học viên trong việc xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn.

Các đại biểu và học viên tham dự Hội thảo

TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn, toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường đều nhận thức sâu sắc và nỗ lực thực hiện. Qua Hội thảo đã giúp cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường nhận thức rõ hơn những vấn đề cơ bản, những tiêu chí cụ thể, những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể Trường cần đạt được và từng cán bộ, đảng viên, học viên nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chung của Trường và hướng đến mục tiêu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023.

các tin khác