Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

09:55 30/06/2023

Chiều ngày 30/6, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023.

Trao Giấy chứng nhận giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi năm 2023”

Khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong hội thao các trường chính trị khu vực ĐBSCL lần thứ X

Hội nghị đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm; báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2022 chuyển sang (15 lớp); tổ chức khai giảng 6 lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2023, đảm bảo tiến độ đào tạo theo Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, hoàn thành chương trình bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ viên chức: 6 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính; 12 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên; 10 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 12 đồng chí hoàn thành chương trình Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy hiện đại.

Trường được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận là Cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự năm 2022”. Đến tháng 6/2023 Trường đã hoàn thành 43/55 chỉ tiêu (đạt 78,18%), tăng 2 chỉ tiêu so quý I.

Các tháng cuối năm, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng sẽ tập trung nâng chất đội ngũ viên chức, giảng viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý... hướng đến xây dựng trường chính trị chuẩn. Triển khai, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và quy chế, hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp nhiệm vụ chính trị của trường.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành của viên chức, người lao động và học viên; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Song song đó, tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình dư luận nội bộ, nhất là định hướng tư tưởng cho viên chức, người lao động quyết tâm xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2023.

Dịp này, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã trao giấy chứng nhận 10 giảng viên của trường đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi năm 2023”; và khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong hội thao các trường chính trị khu vực ĐBSCL lần thứ X, năm 2023./.

các tin khác