Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang, giai đoạn 2021-2025”

04:16 29/06/2022

Sáng 23 tháng 6, Tỉnh ủy An Giang phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ, với chủ đề “Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Quang cảnh hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu chào mừng hội thảo

PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh… đã đến dự.

Hội thảo đã nhận được 39 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các địa phương khác và ở An Giang. Theo đánh giá, các tham luận đều đảm bảo đúng định hướng và có nội dung khoa học phong phú, có chất lượng tốt, như: Quan điểm Hồ Chí Minh về hợp tác xã và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh An Giang trong thời kỳ đổi mới; Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng phát triển kinh tế tập thể ở An Giang; Phát triển kinh tế tập thể ở An Giang từ phương diện chủ trương, chính sách; Phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam: Quan điểm, thực trạng và những vấn đề đặt ra…

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, hội thảo với chủ đề “Phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang, giai đoạn 2021-2025” là nội dung mang tính lý luận gắn với thực tiễn đang đặt ra, rất cần được nghiên cứu, thảo luận, đúc kết để tìm ra những định hướng chính sách, giải pháp đồng bộ, khả thi. Kết quả hội thảo sẽ góp phần giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của tỉnh An Giang hình thành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang trong thời gian tới.

PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để chúng ta tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, khai thông nguồn lực góp phần phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ở An Giang, giai đoạn 2021-2025./.

Nguồn: Báo An Giang online

các tin khác