Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lời tiên đoán của Bác Hồ về đại thắng mùa Xuân 1975

09:28 11/05/2017

Qua 42 năm phát triển đất nước từ đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và cả trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Kết quả đó xuất phát từ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vang dậy khắp năm châu, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam tiến lên CNXH, xây dựng một nước độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn thể dân tộc.

 

     Nhân kỷ niệm 42 năm đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975, đất nước ta hoàn toàn giải phóng, Nam, Bắc sum họp một nhà thỏa lòng Bác mong đợi. Sự chiến thắng vang vội này là thành quả tất yếu của một dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất, gan dạ, hy sinh, quyết chiến, quyết đấu giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nhân dân, xóa bỏ xiềng xích kiếp nô lệ cho thực dân, đế quốc. Thành quả này không nằm ngoài tiên đoán của Bác trong những năm trước đó - những năm tháng thiêng liêng cả dân tộc tiễn biệt Bác "sắp đi xa". Theo Chuyện kể của đồng chí Thư ký giúp việc Bác Hồ - Vũ Kỳ kể lại trong mẫu chuyện: Tài liệu "Tuyệt đối bí mật" thì vào những ngày của tháng 5 năm 1965, nhân dịp mừng thọ 75 tuổi của Bác, tuổi mà "xưa nay hiếm" đối với các vị lãnh tụ thời bấy giờ. Ngày 10 tháng 5 năm 1965 ấy, Bác viết: "Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm mấy tháng nữa? Vì vậy, tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi…" trong "những lời dặn lại" đó có sự tiên đoán của Bác về sự thành công của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, Bác viết: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi hoàn toàn". Bác Hồ khẳng định đó là một điều chắc chắn. Và điều mong muốn cuối cùng của Bác sau khi cách mạng thành công là: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh,  góp phấn xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

 

    Trong một sáng tháng 5 của năm 1965 khác, Bác lại ngồi viết tiếp tài liệu "Tuyệt đối bí mật". Nét chữ xiêu xiêu hơi run không còn được gãy gọn như mấy năm trước, dần dần hiện lên trên trang giấy trắng:

 

     "…Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

 

     Còn non, còn nước, còn người

 

     Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay.

 

     Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc…".

 

     Những "lời dặn lại" đó của Bác với sự ra sức đóng góp sức người, sức của, dũng cảm, hy sinh đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đưa chiến dịch Hồ Chí Minh đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước - Đại thắng mùa xuân 30 tháng 4  năm 1975 lịch sử. Sau chiến thắng vẻ vang ấy, cả dân tộc bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước đi lên CNXH. Qua 42 năm xây dựng đất nước, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, chúng ta tiến hành vừa xây dựng đất nước vừa bảo vệ Tổ quốc đi lên CNXH với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chúng ta gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, xứng đáng với lời dặn của Bác cũng như đóng góp một phần giá trị to lớn dâng tặng ngày kỷ niệm đại thắng 30 tháng 4 năm 1975.

 

     Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đất nước theo cơ chế thị trường, phần nào chúng ta đang chịu sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, trong đó, vấn đề một vài đảng viên thoái hóa, biến chất làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, gây tổn hại lớn đến lợi ích của dân tộc. Do đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã triển khai kịp thời vấn đề về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" nhằm chấn chỉnh đạo đức cách mạng trong toàn thể đảng viên, tạo sự tin yêu của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo cách mạng của Đảng. Và những điều này cũng nhằm thực hiện tốt những "lời dặn lại" của Bác. Ngày 18 tháng 1 năm 1949, nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ 6, Bác nhấn mạnh: "Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước… Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước. Đồng chí chúng ta phải học lấy bốn đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính". Và lúc 9 giờ ngày 11 tháng 5 năm 1965, Bác tiếp tục viết về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tài liệu "Tuyệt đối bí mật": "… Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và  cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân…". Trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, chúng ta luôn kiên quyết bảo vệ từng thành quả của cách mạng. Ngày nay, trong tình hình tranh chấp biển Đông với các nước, đặc biệt với Trung Quốc. Đảng ta luôn dùng nghệ thuật ứng xử linh hoạt, khôn khéo, sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Điều này cũng cho ta thấy rằng, Đảng ta đang thực hiện tốt "lời dặn" của Bác về tình hữu nghị vĩ đại giữa nhân dân ta với nhân dân Trung Quốc. Bác viết: "Chính phủ và nhân dân hai nước Liên Xô, Trung Quốc hết lòng giúp đỡ nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chúng ta phải biết ơn và ngày càng thắt chặt hơn nữa tình bạn chiến đấu mãi mãi vững bền giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân hai nước anh em".

 

     Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, qua kỷ niệm 42 năm chiến thắng miền Nam, thống nhất đất nước, mùa xuân 1975, ta càng tự hào về dân tộc ta, nhân dân ta, những anh hùng đã dũng cảm hy sinh cho mùa xuân đại thắng. Chúng ta dù công tác ở cương vị nào cũng nhớ mãi công ơn to lớn của những anh hùng mang đến mùa xuân mãi mãi trên quê hương Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thời kỳ phát triển và hội nhập. Chúng ta luôn ra sức tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ sau để những giá trị lịch sử to lớn của đại thắng mùa xuân 1975 sống mãi trong lòng người dân Việt.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bảo tàng Hồ Chí Minh: Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, Nxb Thông Tấn, Hà Nội, 2003

 

Phạm Thanh Hải - Khoa Lí Luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Responsive image
 

 

các tin khác