Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2023-2028)

11:24 07/04/2023

Chiều ngày 07/4, Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2023-2028) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khóa XXIV (nhiệm kỳ 2023-2028) ra mắt đại hội

TS. Hồ Ngọc Trường - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 5 ủy viên và bầu trực tiếp chức danh Chủ tịch Công đoàn. Bà Phan Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2023-2028) đã biểu quyết thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu: Đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc" từ 2 năm trở lên, phấn đấu được tặng 2 Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang; 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 80% đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc; 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" và 100% nam công đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà"; 100% công đoàn viên và người lao động được quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các Chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên; mỗi năm có từ 10 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và cấp tỉnh, hoặc tương đương.

các tin khác