Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Bước tiếp lên những tầng cao hạnh phúc!

03:33 01/02/2023

Sau khi nước ta bị Thực dân Pháp đô hộ, Nhân dân ta phải gánh chịu biết bao đọa đày đau khổ: “Ôi nhớ những năm nào thuở trước/Xóm làng ta xơ xác héo hon…/Con đói lả ôm lưng mẹ khóc/Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi/Kiếp người cơm vãi cơm rơi/Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi!"… Cả dân tộc đắm chìm trong tủi nhục “vong quốc nô”!

Mặc dù hết sức cố gắng: Non một thế kỷ có tới mấy trăm cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, hệ tư tưởng phong kiến thì đã quá lỗi thời, hệ tư tưởng tư sản tuy có “mới” hơn nhưng cũng đành “bất lực”… Sự thử thách tưởng chừng không thể vượt qua!

Trong bối cảnh khủng hoảng sâu sắc đó, đáp ứng đúng đòi hỏi của lịch sử, Dân tộc ta, Nhân dân ta đã sinh thành nên Đảng ta. Ngay từ khi bước lên vũ đài chính trị, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết toàn dân đấu tranh giành độc lập. “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên…”.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước lại tiếp tục gặp phải những thử thách chưa từng có: 2 triệu người chết đói, 90% dân số mù chữ; thiên tai, dịch bệnh hoành hành; ngân khố trống rỗng; 20 vạn quân Tưởng kéo vào phía Bắc, quân đội Anh - Pháp kéo vô phía Nam… Cùng một lúc phải đương đầu với “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, giữ vững thành quả cách mạng, đánh bại Thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Geneva (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Tiếp theo đó là những năm tháng gian khổ trường kỳ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc, Nam - Bắc sum họp một nhà!

Thắng đế quốc và phong kiến là rất khó; đấu tranh đẩy lùi bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Bác Hồ khẳng định: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Ngay trong lúc chiến tranh chống Mỹ ác liệt, Người cũng khẳng định: “Đến ngày thắng lợi,… sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”… Từ đó, trong gần một thế kỷ vừa qua, Đảng luôn ra sức lãnh đạo Nhân dân ta giành lại độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của đất nước; lấy đó làm điều kiện tiên quyết để xây dựng cuộc sống thật sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhưng do đứng trên lập trường thù địch, trên mạng xã hội gần đây lại tiếp tục có những bài viết bôi đen tình hình đất nước như vu khống Đảng và Nhà nước “bỏ mặc” người Dân trước đại dịch COVID-19. Chúng còn ra sức bịa đặt, nói xấu các đồng chí cán bộ chủ chốt, xuyên tạc tệ quan liêu, tham nhũng ngày càng lan rộng, không thể loại bỏ… Tất cả đều nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; cổ vũ cho các mục tiêu đòi đa nguyên - đa đảng gắn với việc đề cao mô hình dân chủ kiểu phương Tây. Gần đây còn xuất hiện các ý kiến phủ nhận những thành tựu về kinh tế - xã hội mà Nhân dân ta đã tạo ra hết sức ngoạn mục để phủ định thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang ngày càng hoàn thiện ở nước ta… Đây là những sự công kích, bôi nhọ của các thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng.

Thực tế qua hơn 90 năm từ ngày có Đảng, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Nước từ một xứ thuộc địa lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, đã giành lại độc lập và nhanh chóng phát triển, làm nên nhiều kỳ tích. Điều quan trọng hơn là mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng chúng ta đã hình thành được nhận thức tổng quát về xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta quyết tâm xây dựng. Đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do Nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc…

Riêng năm 2022 vừa qua, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Đặc biệt, tăng trưởng GDP ước đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 và cao hơn so với mục tiêu đề ra là 6-6,5%. Quy mô nền kinh tế lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD, đạt 409 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2022 tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Cả nước đã hỗ trợ khoảng 87.000 tỷ đồng cho khoảng 56 triệu lượt người dân, người lao động và hơn 730.000 lượt người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tỉ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 3,6%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với năm 2021. Đúng như Bác Hồ tổng kết: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Mừng Xuân mới, mừng Đất nước ngày càng đổi mới, Nhân dân ta bước tiếp lên những tầng cao hạnh phúc!

Trung Thành

các tin khác