Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Một số kết quả lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền trong Đảng bộ huyện Tịnh biên hiên nay

01:17 01/08/2017

     Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, người dân trong Huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác đã đạt được những thành tưu to lớn góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa huyện nhà tiến lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.

     Đảng bộ huyện Tịnh Biên luôn căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường đoàn kết nhất trí trong nội bộ cấp ủy đảng và trong nhân dân tại địa phương, cơ sở; thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trên mọi lĩnh vực; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết trong cấp ủy đảng và trong nhân dân; tạo sức chiến đấu mới cho toàn Đảng bộ để lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể với nhân dân theo hướng nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

     Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp, huyện Tịnh Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, theo Nghị quyết HĐND huyện đạt được: Lĩnh vực nông-lâm nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt 49.041,3/44.147,5 ha đạt 111,08% so kế hoạch. Do không thực hiện xả lũ theo kế hoạch đầu năm với diện tích 1.386 ha; diện tích đất mùa trên chủ động sản xuất sớm một vụ, với diện tích 2.186 ha; diện tích màu vượt kế hoạch; Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 120,6 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 7,97% (tương đương 17,595 tỷ đồng); hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016 đối với các sản phẩm như: sản phẩm làng nghề dệt thổ cẩm khmer (xã Văn Giáo), Rượu Cà na của cơ sở Hòa Kiều và Khăn choàng hình hoa văn của hợp tác xã dệt Văn Giáo; Thương mại dịch vụ và du lịch: Tổng số lượt khách du lịch là 3.182.177 lượt tăng 28,6% so với cùng kỳ; trong đó lượt khách đến tham quan mua sắm chợ Tịnh Biên khoảng 972.325 lượt tăng 33,5%; khu Lâm Viên Núi Cấm 663.810 lượt giảm 31,9%; Cáp treo: 522.548 lượt khách tăng 42,4%; khu du lịch rừng tràm Trà Sư 78.782 lượt tăng 44,5%; Miễu bà Bàu Mướp Nhà Bàng khoảng 936.760 lượt khách tăng 22%.

     Đóng góp vào thành tựu đó là công tác tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong huyện.

     Cuối năm 2016, đầu năm 2017, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phối, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quán triệt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-20120; lãnh đạo thành công cuộc tuyên truyền ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021).

     Đảng bộ còn chỉ đạo Mặt trận, các ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn treo Quốc kỳ hưởng ứng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền việc mua bán cây Thốt Nốt trên các địa bàn Huyện (cụ thể: xã An Cư đã tuyên truyền được 65 cuộc với 3.162 người dân tham dự). Đảng bộ huyện tập trung lãnh, chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước... Trên tinh thần đổi mới công tác lãnh đạo, Đảng bộ đề ra các chương trình công tác trọng tâm với những đề án, kế hoạch cho từng giai đoạn; trong đó đều có chương trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như: chương trình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” (nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”). Đảng bộ huyện đã chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới, lồng ghép các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng xây dựng, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố, Thôn văn hóa” đi vào thực chất. Ngay từ đầu năm 2016, Mặt trận các cấp đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân đăng ký thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa. Cuộc vận động được tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở... Đến cuối năm 2016, có 29.265 hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 96,91%; phối hợp khảo sát công nhận lại 14/61 khóm, ấp văn hóa. Đến nay có 61/61 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa; 04 xã văn hóa; 11 khóm, ấp điểm sáng văn hóa biên giới và 01 chợ trật tự, vệ sinh; ngoài sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể các cấp cũng tích cực vận động nhân dân ở 14 xã, thị trấn không ngừng nỗ lực vươn lên, góp phần chung tay cùng huyện xây dựng thành công nông thôn mới.

     Đảng bộ huyện lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, đi vào chiều sâu; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần giúp người dân ổn định, vươn lên trong cuộc sống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động ngày vì người nghèo, trong năm 2016 vận động trên 10,3 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 136 căn (nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn…), riêng Liên đoàn lao động đã vận động quỹ mái ấm công đoàn được 379,550 triệu đồng và vận động quỹ xây dựng khu tưởng niệm Nghĩ sỹ Hoàng Sa được 71,515 triệu đồng. Từ đó, việc chăm lo tết cho người nghèo và giúp đỡ các gia đình chính sách, xã hội cộng đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn cơ bản được đảm bảo, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Qua đó, các chính sách đối với đồng bào dân tộc được triển khai kịp thời, đúng theo quy định, cụ thể thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg, huyện đã giải ngân hỗ trợ 04 hợp phần cho 306 trường hợp, tổng kinh phí 6.527 triệu đồng và đã đề nghị tỉnh bổ sung 110 hộ mới phát sinh. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt ở vùng đặc biệt khó khăn và Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo dân tộc, đến nay huyện đã chuyển tổng số tiền 1.077 triệu đồng để các xã, thị trấn cấp phát cho các đối tượng; triển khai xây dựng được 06 lò hỏa táng cho các chùa. Chương trình vui cùng Phum sóc của Đài Phát thanh truyền An Giang đã hỗ trợ 03 đôi bò cho 03 hộ dân tộc khmer thuộc các xã Vĩnh Trung, Tân Lợi. Ngoài ra, phát hiện và vận động tháo dỡ xong 16 trường hợp tái gắn Ăngten Parabol trái phép (Vĩnh Trung 15 và 01 An Hảo).

     Đồng thời, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo; quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân các dịp lễ trong tôn giáo và ngày tết cổ truyền của dân tộc; họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo và người đại diện cơ sở tín ngưỡng; hỗ trợ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560–DL. 2016, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ VI (2016-2021); Nhà thờ Chi Lăng tổ chức lễ Thiên Chúa giáng sinh (lễ Noel); chùa Cây Khoa (xã An Cư) tổ chức lễ khánh thành Chánh điện...; đề xuất Ban Tôn giáo tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cho các tổ chức tôn giáo 100 triệu đồng; tổ chức bồi dưỡng cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo cho 09 cán bộ cấp huyện và 103 cán bộ cấp xã; triển khai pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 195 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; giải quyết cho 39 trường hợp có lên quan đến tôn giáo như: suy cử; tổ chức thuyết giảng và các cuộc lễ ngoài chương trình đăng ký hàng năm; hỗ trợ việc lập hồ sơ, thủ tục để di dời chùa Dâng Hương (thị trấn Nhà Bàng) về địa điểm mới.

     Bên cạnh, những mặt đạt được, Đảng bộ huyện Tịnh Biên còn một số mặt chưa đạt được như: Chương trình làm việc của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy được thực hiện đạt hiệu quả nhưng chưa cao, vẫn còn một vài nội dung chưa hoàn thành theo chương trình đề ra. Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Việc thực hiện công tác cán bộ ở vài nơi, nhất là các tổ chức đảng ở cơ sở còn thiếu tính dân chủ và chưa đúng quy trình; quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa đúng với hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, vẫn còn một số ban chi ủy chưa họp trước để cho ý kiến định hướng nội dung họp chi bộ. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, lực lượng dự bị động viên chưa đảm bảo; thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ tuy làm khá tốt nhưng vẫn còn tồn đọng. Một vài Ủy ban Kiểm tra cơ sở thực hiện chưa toàn diện các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng; Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa kịp thời. Chất lượng hoạt động của công tác vận động quần chúng, nhất là lực lượng nòng cốt từng lúc, từng nơi chưa đảm bảo. Một số đoàn thể chưa thường xuyên bám sát cơ sở; một số cán bộ đoàn thể trình độ, năng lực trong vận động quần chúng còn hạn chế. Công tác phát triển đoàn viện, hội viên và xây dựng lực lượng chưa đảm bảo. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở một số cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer. Một số ít vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai còn day dẵn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các hộ trên núi cấm. Công tác cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả dẫn đến chỉ số cải cách hành chính còn ở thứ hạng thấp so với các huyện, thị thành trong tỉnh nhà

     Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu xây dựng và phát triển huyện nhà theo hướng bền vững vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo số 78-BC/HU của Huyện ủy Tịnh Biên về công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và nội chính năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm2017.
2. Báo cáo số: 234 /BC-UBND của Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 2017.
3. Báo cáo số: 164/BC-MT-BTT của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Tịnh Biên về kết quả công tác Mặt trận năm 2016, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017.

Đỗ Tiến Khoa - Khoa Xây dựng Đảng

Responsive image
 

 

các tin khác