Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A90

01:19 15/08/2023

Chiều ngày 11/8/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Bế giảng giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A90 (hệ tập trung), niên khóa 2022 - 2023. ThS Huỳnh Đức Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

Quan cảnh buổi bế giảng

Khóa học có 53 học viên có trình độ từ Đại học trở lên. Học viên của lớp là cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Thành phố Châu Đốc, Thành phố Long Xuyên, Thị xã Tân Châu, Thị xã Tịnh Biên. Lớp đã hoàn thành Chương trình học gồm 5 khối kiến thức được chia thành 16 học phần, với tổng thời lượng 1.056 tiết, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và Đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật; Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành (đoàn thể); Kiến thức bổ trợ; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp (hoặc viết khóa luận tốt nghiệp)… 

ThS. Huỳnh Đức Hiền phát biểu tổng kết và bế giảng

Kết quả cuối khóa Loại giỏi 01 đồng chí chiếm 1,82%; Loại khá 41 đồng chí chiếm 74,55%; Loại Trung bình 10 đồng chí  chiếm 18,18%; Không đủ điều kiện tốt nghiệp: 03 đồng chí chiếm 4,35%; (01 học viên nghỉ hộ sản, 01 học viên nghỉ luôn, 01 học viên rớt tốt nghiệp). Tính đến thời điểm cuối khóa, tổng số học viên tốt nghiệp đạt 52/55 học viên đạt 94,54%.

Tập thể học viên lớp TCLLCT A90 chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu nhà Trường

Phát biểu Bế giảng khóa học, ThS Huỳnh Đức Hiền khẳng định: Công tác giảng dạy của lớp học đã được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, chương trình, đảm bảo tính khoa học. Đội ngũ giảng viên của Trường thể hiện tinh thần giảng dạy nhiệt tình, thực hiện đúng kế hoạch bài giảng, phương pháp giảng dạy sinh động theo hướng đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn nên đã hạn chế được khá nhiều tính khô khan của các môn học. Học viên lớp TCLLCT – A90 đã xác định rõ động cơ, phương pháp học tập vì vậy, có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong học tập, nghiên cứu thảo luận sôi nổi, nghiêm túc trong chấp hành nội quy, quy chế nhà trường. Bên cạnh đó các học viên sau khi tốt nghiệp phải thực hiện gắn quá trình học tập lý luận chính trị với tự giác tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống và trong công tác./.

Tin/ảnh: Bửu Điền

các tin khác