Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023

05:04 21/08/2023

Chiều ngày 21/8/2023, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng dối với Lãnh đạo, Quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023. ThS Nguyễn Thành Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đến dự.

Quang cảnh buổi khai giảng

Khóa học có 71 học viên là Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Khóa Bồi dưỡng được tổ chức trong 2 tuần ngày 22/8/2023 đến 8/9/2023. Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), kiểm tra, đi thực tế, cụ thể: Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, kiến thức về văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo; Phần II: Kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 01 chuyên đề báo cáo; Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

ThS. Nguyễn Thành Nhân trao quyết định phân công Ban cán sự lớp

Phát biểu Khai giảng khóa học, ThS Nguyễn Thành Nhân khẳng định: Các đồng chí tham gia việc học tập và có được chứng nhận lớp này cũng là yêu cầu bắt buộc đối với vị trí công tác của mình, là điều kiện cần để bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các vị trí lãnh đão cấp phòng và tương đương chính vì thế học tập là quyền và nghĩa vụ của Cán bộ, Đảng viên, Tỉnh ủy đã chỉ đạo và Nhà trường đã triển khai cho mở lớp. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tập trung tham gia lớp đầy đủ, cùng với giảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung học tập và tham gia đi nghiên cứu thực tế đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ học tập theo Chương trình.

Tin/ảnh: Bửu Điền

các tin khác