Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Phụ nữ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam

04:21 19/10/2022

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai..

                       ThS. Nguyễn Thuận Thảo

 ThS. Đỗ Ngọc Qui

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như: Năm 1927 nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ; Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh; Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh;… Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam".

Trong đấu tranh cách mạng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến mà chính họ còn là những chiến sỹ cách mạng kiên cường bất khuất, những nữ dân quân du kích, nữ thanh niên xung phong mở đường, tải gạo, tải đạn với ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ với tinh thần lạc quan cách mạng, họ chăm sóc thương binh, đồng đội bằng tất cả tấm lòng yêu thương. Đó chính là chị Nguyễn Thị Minh Khai, chị Võ Thị Sáu, chị Lê Thị Hồng Gấm, chị Nguyễn Thị Định, Anh hùng liệt sĩ - Bác sĩ Đặng Thùy Trâm.....Còn có biết bao người phụ nữ thầm lặng, dung dị, mộc mạc; họ cống hiến cho đất nước những người con, người chồng vô cùng yêu quý; họ đã từng mòn mỏi chờ đợi người thân trong chiến tranh, để rồi họ cũng không còn đủ nước mắt khi những người thương yêu của họ không bao giờ trở về; Họ chính là những người mẹ, người bà, người chị của chúng ta. Họ là những người mẹ Việt Nam anh hùng!

Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”(1). Trong bản Di chúc bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”(2). Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Hơn 90 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Tiếp nối truyền thống cách mạng, trong nhiều năm qua, đội ngũ nữ cán bộ, viên chức Trường Chính trị Tôn Đức Thắng không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường. Hiện tại nữ cán bộ, giảng viên của Trường có 28/60 đồng chí chiếm tỷ lệ 46,6% toàn Trường. Nữ cán bộ, đảng viên của Trường luôn ra sức phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, trong đó, về chuyên môn có: 11 chị đạt trình độ thạc sĩ và 01 chị đang là nghiên cứu sinh chuẩn bị hoàn thành Luận án trong năm 2022, 6 chị đạt trình độ cử nhân; về trình độ lý luận chính trị: 10 chị đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, 2 chị đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị, 1 chị đang học Trung cấp lý luận chính trị. Hầu hết, đội ngũ nữ cán bộ, viên chức, nhân viên của Trường đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, tích cực trong công tác, trong phục vụ góp phần đáng kể vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường trong nhiều năm qua.

Trong báo cáo tổng kết hoạt động nữ công hằng năm, chị em phụ nữ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được đánh giá luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào và công tác phục vụ:

Trong công tác giảng dạy, nhiều bài giảng của giảng viên nữ được đầu tư bài bản, công phu, đi vào chiều sâu. Hoạt động giảng dạy đi vào chiều sâu, hằng năm có nhiều nữ giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường và điều đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi; trong số đó có một giảng viên nữ đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện năm 2020.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, đội ngũ nữ giảng viên đã có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu, tổng kết nhiều vấn đề về lý luận gắn thực tiễn nhằm phục vụ trực tiếp công tác đào tạo bồi dưỡng của Nhà trường; đã có nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường do giảng viên nữ làm chủ nhiệm; Ngoài ra có rất nhiều bài biết có sự tham gia của các giảng viên nữ như: Bài hội thảo cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp trường và rất nhiều bài viết bài được trên các báo, tạp chí; chủ biên, tham gia biên soạn, viết sách, tài liệu nghiên cứu… Các sản phẩm khoa học đều được thẩm định, nghiệm thu và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Trong hoạt động phong trào, chị em phụ nữ của Trường tích cực hưởng ứng, tham gia và giành nhiều giải thưởng cao trong các phong trào do Liên Đoàn Lao động tỉnh phát động; phong trào do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức, Hội thao truyền thống các trường Chính trị khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long (giải nhất bóng chuyền hơi nữ năm 2022); tích cực tham gia tổ chức, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm do Trường tổ chức; xây dựng mô hình hoạt động về giới, hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em. Đồng thời, duy trì mô hình “vui khỏe” để rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ, qua đó các chị em có điều kiện gần gũi, găn bó, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.

Trong công tác phục vụ, đội ngũ nữ cán bộ ở các phòng chức năng đã không ngừng nỗ lực, miệt mài trong công tác phục vụ; tham gia các khâu, quy trình của công tác đào tạo bồi dưỡng; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức nhà trường; bảo vệ, xây dựng môi trường cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường.

Có thể khẳng định, với sự cần mẫn và năng lực, trình độ của chị em phụ nữ nhà Trường trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rầm rộ hiện nay, thì sự đóng góp của phụ nữ nhân viên, giảng viên vào sự phát triển chung của Trường là không hề nhỏ. Chúng ta tin tưởng rằng, với những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, với niềm tự hào được cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, với khát vọng đóng góp sức lực nhỏ bé cho sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước, tập thể nữ cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Tôn Đức Thắng sẽ không ngừng nỗ lực thi đua đạt hiệu quả trong nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy-học tốt và tư vấn tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn để Trường sớm được xếp hạng là top các trường chính trị dẫn đầu khu vực./.

Tài liệu tham khảo

(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội. 2011. tập 13.

(2). Các dẫn chứng trích trong Di chúc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội 2016.

các tin khác