Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Tỉnh An Giang

Hội thảo khoa học "30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đảng ở đảng bộ tỉnh An Giang

02:18 25/04/2017

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016, Khoa Xây Dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở Đảng bộ tỉnh An Giang"

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016, Khoa Xây Dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở Đảng bộ tỉnh An Giang". Tham dự Hội thảo có đồng chí TS. Trần Văn Hiển - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo, giảng viên Khoa Xây Dựng Đảng; đại diện các Phòng, Khoa và các giảng viên đến từ trường Đại học An Giang.

Sau phát biểu khai mạc của TS. Trần Văn Hiển và báo cáo đề dẫn của ThS. Nguyễn Tấn Thời, Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị , văn hóa - xã hội; những chuyển biến quan trọng và rõ nét trong phát triển nông nghiệp, nông thôn được xem là thế mạnh của tỉnh nhà từ sau năm 1986; thực hiện mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội; công tác đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các đảng bộ huyện thuộc tỉnh An Giang qua 30 năm đổi mới; vận dụng quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo ở tỉnh An Giang qua 30 năm đổi mới. Các tham luận của đại biểu tham dự đã chỉ ra được những kết quả cụ thể, khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế trong thực tiễn quá trình thực hiện đổi mới của tỉnh An Giang, từ đó nêu lên được những kiến nghị, đề xuất, giải pháp quan trọng để bổ sung cho quá trình thực hiện trong những năm tiếp theo.

TS. Trần Văn Hiển, Phó Hiệu trưởng chủ trì đã có đánh giá: Hội thảo có đặc điểm riêng vì xuất phát từ yêu cầu giảng dạy nên nhà trường đã giao cho các Khoa tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với mong muốn tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu để giúp cho giảng viên và học viên liên hệ sát với thực tiễn. Đây là lần thứ 02 Khoa Xây Dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học và trong Hội thảo lần này có sự chuẩn bị nghiêm túc, các tham luận, ý kiến trình bày có chất lượng khoa học, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với địa phương. Đồng thời, TS. Trần Văn Hiển cũng gửi lời cảm ơn đến các giảng viên tham dự Hội thảo đến từ trường Đại học An Giang và đề nghị tiếp tục phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian sau./.

các tin khác